Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 655-662


ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЛОНИЋИ У ХРВАТСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.064
UDK: 528:711.554
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Барковић, Ђуро; Зрињски, Младен; Баричевић, Сергеј; Баса, Лука
 
 Резиме:
 Индустријске зоне су простори уређени и планирани за индустријски развој, у Хрватској најчешће покренути улагањем локалних опћина. Индустријскe зоне су пројектиране као подручја правилних парцела с изграђеном цестовном мрежом и комуналном инфраструктуром. Овај рад се фокусира на геодетске радове који се односе на пројектирање и изградњу цестовне мреже у индустријској зони Лонићи у Опћини Бибиње. Приказани су геодетски радови у свим фазама пројектирања и изградње, као што су израда посебних геодетских подлога, рјешавање власничких проблема, исколчење цестовних елемената на терену, праћење грађевинских радова и, на крају, елаборат изведеног стања.
 
 Кључне речи:
 Индустријска зона, Лонићи, цестовна мрежа