Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 655-662


GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE LONIĆI U HRVATSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.064
UDK: 528:711.554
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Barković, Đuro; Zrinjski, Mladen; Baričević, Sergej; Basa, Luka
 
 Rezime:
 Industrijske zone su prostori uređeni i planirani za industrijski razvoj, u Hrvatskoj najčešće pokrenuti ulaganjem lokalnih općina. Industrijske zone su projektirane kao područja pravilnih parcela s izgrađenom cestovnom mrežom i komunalnom infrastrukturom. Ovaj rad se fokusira na geodetske radove koji se odnose na projektiranje i izgradnju cestovne mreže u industrijskoj zoni Lonići u Općini Bibinje. Prikazani su geodetski radovi u svim fazama projektiranja i izgradnje, kao što su izrada posebnih geodetskih podloga, rješavanje vlasničkih problema, iskolčenje cestovnih elemenata na terenu, praćenje građevinskih radova i, na kraju, elaborat izvedenog stanja.
 
 Ključne reči:
 Industrijska zona, Lonići, cestovna mreža