Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 663-671


ANALIZA ISPLATIVOSTI KOMASACIONIH PROJEKATA: STUDIJA SLUČAJA APATIN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.065
UDK: 332.262:330.13
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Komasacija zemljišta predstavlja efikasan alat upravljanja zemljištem, koji ima za cilj obezbeđivanje efikasnije i ekonomičnije poljoprivredne proizvodnje, što direktno utiče na razvoj i prosperitet lokalnih zajednica u kojima se komasacioni projekti realizuju. Upravo zato, u mnogim zemljama širom sveta, komasacija je prepoznata kao osnovno sredstvo koje dovodi do ekonomskog i društvenog razvoja područja. Predmet istraživanja ovog rada su komasacioni projekti, sa aspekta procene isplativosti realizovanih projekata. U skladu sa tim, u radu je izvršena i prezentovana procena isplativosti komasacionih projekata na primeru Opštine Apatin, sa ciljem da se utvrdi da li budući benefiti premašuju troškove pokretanja i realizacije projekata komasacije. Studija treba da pokaže da li postignuti efekti opravdavaju investiciju i u kom vremenskom periodu se može očekivati povraćaj uloženih sredstava.
 
 Ključne reči:
 komasacija, komasacioni projekti, isplativost