Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 643-653


ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ЕКСПЛОAТАЦИОНИМ ПОЉИМА У ШИРОЈ ОКОЛИЦА ГРАДА ОРАХОВИЦЕ У ХРВАТСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.063
UDK: 528:622.271.2(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Баричевић, Сергеј; Кнежевић, Марија
 
 Резиме:
 Експлоатација природног камена је врло комплексна у погледу правне и стручне нарави, и у обе геодезија има велику улогу. Геодетски радови су потребни пре, за време, и након експлоатације каменолома. Геодетски радови су потребни за израду геолошких карата у сурадњи с геолозима, исколчавање испитних подручја и експлоатационих поља, решавање власничких односа, прибављање правних дозвола и концесионих права, израда рударских, цестовних и грађевних пројеката, надзор експлоатационих поља, одржавање погона и, на крају, обављање различитих задатака потребних приликом санације каменолома у еколошки прихватљиво стање. У овом раду претходно споменути послови су описани на примеру каменолома у близини града Ораховице у Републици Хрватској.
 
 Кључне речи:
 Eксплоатационо поље, природни камен, каменолом, Град Ораховица