Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 629-640


РАЗЛИЧИТИ ПРОПУСТИИ ГРЕШКЕУ ГРАДИТЕЉСТВУ – ИДЕНТИФИКАЦИЈА И НАЧИНИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.062
UDK: 69.05
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жарковић, Драган; Делић, Војислав; Жарковић, Стефанела
 
 Резиме:
 У току комплексних градитељских поступака од планирања, пројектовања, извођења објеката, пријема истих, до процеса експлоатације, догађају се различити пропусти и грешке. Те грешке значајно умањују вриједност тих објеката и потом цијелих градских квартова, насеља или амбијенталних цјелина, а често представљају опасност за кориснике и пролазнике. Такође ти пропусти значајно умањују комфор корисника и наравно визуелно стварају лошију слику о насељима и инфраструктури, као производима једног друштва.Овакви пропусти су универзални, а присутни су у мањој или већој мјери од државе до државе. Зато овим радом желим да укажем домаћој и иностраној стручној и широкој јавности на неке битне факторе и моменте, уз помоћ којих се ове негативне појаве могу спрјечавати и умањивати.
 
 Кључне речи:
 пропусти у градитељству, пропусти у поступку планирања, пропусти у градњи, пропусти у експлоатацији