Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 629-640


RAZLIČITI PROPUSTII GREŠKEU GRADITELJSTVU – IDENTIFIKACIJA I NAČINI PREVAZILAŽENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.062
UDK: 69.05
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žarković, Dragan; Delić, Vojislav; Žarković, Stefanela
 
 Rezime:
 U toku kompleksnih graditeljskih postupaka od planiranja, projektovanja, izvođenja objekata, prijema istih, do procesa eksploatacije, događaju se različiti propusti i greške. Te greške značajno umanjuju vrijednost tih objekata i potom cijelih gradskih kvartova, naselja ili ambijentalnih cjelina, a često predstavljaju opasnost za korisnike i prolaznike. Takođe ti propusti značajno umanjuju komfor korisnika i naravno vizuelno stvaraju lošiju sliku o naseljima i infrastrukturi, kao proizvodima jednog društva.Ovakvi propusti su univerzalni, a prisutni su u manjoj ili većoj mjeri od države do države. Zato ovim radom želim da ukažem domaćoj i inostranoj stručnoj i širokoj javnosti na neke bitne faktore i momente, uz pomoć kojih se ove negativne pojave mogu sprječavati i umanjivati.
 
 Ključne reči:
 propusti u graditeljstvu, propusti u postupku planiranja, propusti u gradnji, propusti u eksploataciji