Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 383-391


ПРИМЕНА ТЕХНИКА УГЛАЧАВАЊА КОД РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.037
UDK: 551.573(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
 
 Резиме:
 Системи за наводњавање представљају директну меру којом је могуће решити потребе за квалитетном водом у пољопривреди. Како би се успешно испројектовао систем за наводњавање, неопходно је анализирати тренутне потребе за водом биљака, тј. евапотранспирацију, а такође и будуће потребе. У овом раду, за потребе прорачуна референтне евапотранспирације (ЕТ0) примењена је метода ФАО-56 Пенман-Монтеитх на подацима са 9 метеоролошких станица у Србији за период од 1980. до 2010. године. Добијене вредности ЕТ0 искоришћене су за сагледавање ЕТ0 и за предвиђање будућих вредности. Примењене су три технике углачавања (мовинг авераге метход, еxпонентиал смоотхинг и Холт-Wинтерс форецастинг модел), и три статистичка теста за њихово поређење.
 
 Кључне речи:
 референтна евапотранспирација, ФАО-56 Пенман-Монтеитх, техника углачавања.