Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 393-401


РАЗВОЈ ПРЕЦИЗНОГ НИВОМЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПОТРЕБЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.038
UDK: 001.891.53:531.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Војт, Предраг; Младеновић, Димитрије; Продановић, Душан
 
 Резиме:
 За потребе рада на хидрауличким моделима у лабораторији Института за водопривреду „ЈарославЧерни“ развијен је сопствени нивомер на бази силе потиска.У овом раду су описане техничке карактеристике нивомера, посебно линеарност, поновљивост и динамичке карактеристике као и његове могућности за коришћење на хидрауличким моделима. Његова релативно једноставна констукција и флексибилност омогућавају кориснику да са њим изврше мерење нивоа у високој прецизности.
 
 Кључне речи:
 Нивомер, хидрауличкимодели, мерење, силапотиска