Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 393-401


RAZVOJ PRECIZNOG NIVOMERA ZA LABORATORIJSKE POTREBE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.038
UDK: 001.891.53:531.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojt, Predrag; Mladenović, Dimitrije; Prodanović, Dušan
 
 Rezime:
 Za potrebe rada na hidrauličkim modelima u laboratoriji Instituta za vodoprivredu „JaroslavČerni“ razvijen je sopstveni nivomer na bazi sile potiska.U ovom radu su opisane tehničke karakteristike nivomera, posebno linearnost, ponovljivost i dinamičke karakteristike kao i njegove mogućnosti za korišćenje na hidrauličkim modelima. Njegova relativno jednostavna konstukcija i fleksibilnost omogućavaju korisniku da sa njim izvrše merenje nivoa u visokoj preciznosti.
 
 Ključne reči:
 Nivomer, hidrauličkimodeli, merenje, silapotiska