Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 403-408


KAKO NAPRAVITI POUZDAN KIŠOMER PRIHVATLJIVE CENE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.039
UDK: 556.02
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojt, Predrag; Pavlović, Dragutin; Prodanović, Dušan
 
 Rezime:
 Za potrebe hidrotehničke prakse neophodni su podaci o količini i intenzitetu padavina. Ovim merenjima se standardno bavi Republički Hidrometeorološki Zavod. Međutim, čestoti podaci nisu dostupni u traženoj vremenskoj ili prostornoj rezoluciji pa je neophodno postaviti privremeno vlastiti kišomer. Na tržištu je moguće nabaviti relativno jeftine kišomere sa klackalicom sa nezadovoljavajućom rezolucijom i sumljivom ponovljivošću. Zbog toga je konstruisan relativno jeftin kišomer na težinskom principu. U ovom radu opisane su tehničke karakteristike kišomera, kao i njegove mogućnosti zakorišćenje u hidrotehničkoj praksi. U radu se daju i poređenja dobijenih rezultata sa merenjima obavljenim na znatno skupljim uređajima.
 
 Ključne reči:
 Kišomer, hidrometeorologija, merenje, padavine