Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 409-416


RAZVOJ SISTEMA PROGNOZE I RANOG UPOZORAVANJA NA POJAVU POPLAVA U SLIVU REKE SAVE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.040
UDK: 556.06.162(282.249)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ivković, Marija; Ćatović, Samir; Vujanović, Aleksandar; Živadinović, Predrag; Marjanović, Srđan; Despotović, Vida; Stevanović, Slavimir
 
 Rezime:
 Projekat „Prognoza poplava i sistem za obaveštavanje za sliv reke Save“ je sigurno jedan od najznačajnijih projekata u oblasti odbrane i ublažavanja posledica od poplava u kojem učestvuju države koje dele sliv reke Save. Glavni zadatak na projektu je formiranje zajedničke prognostičke platforme na kojoj su u realnom vremenu dostupni svi podaci neophodni za prognozu poplava. Izmerene vrednosti meteoroloških i hidroloških parametara zajedno sa izlazima iz hidrauličkih, hidroloških i modela za prognozu vremena koje su obezbeđene od strane svih država sliva omogućavaju izdavanje kvalitetnih prognoza kao i sinhronizovanu akciju u slučaju opasnih situacija. Za Srbiju kao najnizvodniju zemlju savskog sliva ovaj alat omogućava neophodne informacije za brzo donošenje odluka kao i pravovremeno izdavanje upozorenja na poplave na reci Savi.
 
 Ključne reči:
 Sava, Sava-FFWS, poplave