Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 173-182


ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА И ОДГОВОР СИСТЕМА ПРИ УДАРНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.015
UDK: 624.042.3.072.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовић, Андрија; Радовановић, Јанко
 
 Резиме:
 Многе конструкције могу бити изложене ударним оптерећењима. Њихово понашање под таквим екстремним условима оптерећења је од пресудног значаја за безбедност људи и животну средину. У савременом пројектовању конструкција овим оптерећењима се посвећује велика пажња. У раду је приказана кратка теоријска и математичка формулација неколико метода помоћу којих се може анализирати проблем удара, извршене су анализе временског одговора једног гредног носача и упоређивање добијених резултата. Поред тога, извршена је линеарна и нелинеарна динамичка анализа коришћењем вишенаменских програма Абаqус и Диана.
 
 Кључне речи:
 Динамичка анализа, ударно оптерећење, МКЕ