Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 183-192


РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДВО ФРЕКВЕНТНИМ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА – ДЕО 1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.016
UDK: 531.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Лађиновић, Ђорђе; Миличић, Ивана И.
 
 Резиме:
 У овом раду симулира се стање кретања 1Д модела при ниским учестаностима померања спољашње побуде. Спољашња побуда наметнута је са две једнаке амплитуде померања (Ω1=Ω2=0) што представља посебност овог истраживања. Применом FFT и IFFT алгоритама трансформација третирају се амплитуде померања у фреквентном и временском домену које у коначном решењу одзива кореспондирају са функцијом преноса (И.М.Миличић, 2015). На основу спроведених симулација за могући случај „кретања“ показује да постоји померање система којег контролише крутост модела – конструкције.
 
 Кључне речи:
 Симулација, динамички модел, FFT и IFFT алгоритам, функција преноса, померања.