Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 193-202


РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДВО ФРЕКВЕНТНИМ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА – ДЕО 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.017
UDK: 531.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Фолић, Радомир
 
 Резиме:
 У овом раду наметнута је, 1Д динамичком моделу са отпором подлоге, побуда у подручју ниских учестаности. Математички je моделирана побуда са две различите учестаности амплитуда померања (Ω1≠Ω2≠0) и представља посебност овог истраживања. Примењујући алгоритме Фуријеових трансформација третиране амплитуде померања у фреквентном и временском домену респектују пресликавање предложено функцијом преноса (И.М.Миличић, 2015). Спроведеним рачунарским симулацијама потврђено је да померања конструктивних система при нижим учестаностима спољашње побуде контролише крутост.
 
 Кључне речи:
 Симулација, динамички модел, FFT и IFFT алгоритам, функција преноса, померања.