Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 183-192


RAČUNARSKA SIMULACIJA 1D MODELA POBUĐENOG DVO FREKVENTNIM DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA – DEO 1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.016
UDK: 531.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Lađinović, Đorđe; Miličić, Ivana I.
 
 Rezime:
 U ovom radu simulira se stanje kretanja 1D modela pri niskim učestanostima pomeranja spoljašnje pobude. Spoljašnja pobuda nametnuta je sa dve jednake amplitude pomeranja (Ω1=Ω2=0) što predstavlja posebnost ovog istraživanja. Primenom FFT i IFFT algoritama transformacija tretiraju se amplitude pomeranja u frekventnom i vremenskom domenu koje u konačnom rešenju odziva korespondiraju sa funkcijom prenosa (I.M.Miličić, 2015). Na osnovu sprovedenih simulacija za mogući slučaj „kretanja“ pokazuje da postoji pomeranje sistema kojeg kontroliše krutost modela – konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 Simulacija, dinamički model, FFT i IFFT algoritam, funkcija prenosa, pomeranja.