Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 163-172


ДИНАМИКА СУСЕДНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ХОРИЗОНТАЛНОГ КРЕТАЊА ТЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.014
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жигић, Миодраг; Граховац, Ненад; Бркић, Борис
 
 Резиме:
 У овом раду проучене су две конструкције које су међусобно повезане фрикционим елементом. Обе конструкције састоје се од два блока и вискоеластичног пригушивача, који је моделиран фракционим Зенеровим моделом. Сила трења унутар фрикционог елемента описана је вишевредносним Кулоновим законом силе трења. Хоризонтално кретање тла узрокује кретање обе конструкције што може довести до њиховог судара са разарајућим ефектом. Енергија доведена у систем који се састоји од две конструкције повезане фрикционим пригушивачем, расипа се радом сила у вискоеластичним штаповима и радом силе трења. Хоризонтално кретање подлоге моделирано је поједностављеним моделом земљотреса који укључује Рикерове сеизмичке таласе.
 
 Кључне речи:
 суседне конструкције, земљотрес, суво трење, висоеластичност