Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 153-162


АНАЛИЗА ПЛОЧА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА НУМЕРИЧКИМ МЕТОДАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.013
UDK: 624.042.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Демировић, Бесим; Гарић-Демировић, Мирела; Осмић, Недим
 
 Резиме:
 У раду је приказана анализа савијања плоча оптерећених окомито и у правцу средње равни плоче. Поступак је урађен нумерички, примјеном методе коначних разлика. Прорачун помјерања плоче у тачкама дискретизације је проведен итеративним поступцима узимајући у обзир утицаје другог реда. Анализом елемента плоче у деформисаном положају изведена је диференцијална једначина савијања плоче, у којој се уводи допринос пресјечних сила на моменте савијања и деформације. Приказаним методама прорачуна моделира се геометријска нелинеарност плоча. Кроз нумеричке примјере је презентиран поступак прорачуна и извршена анализа резултата.
 
 Кључне речи:
 геометријска нелинеарност, теорија другог реда, метода коначних разлика.