Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 153-162


ANALIZA PLOČA PO TEORIJI DRUGOG REDA NUMERIČKIM METODAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.013
UDK: 624.042.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Demirović, Besim; Garić-Demirović, Mirela; Osmić, Nedim
 
 Rezime:
 U radu je prikazana analiza savijanja ploča opterećenih okomito i u pravcu srednje ravni ploče. Postupak je urađen numerički, primjenom metode konačnih razlika. Proračun pomjeranja ploče u tačkama diskretizacije je proveden iterativnim postupcima uzimajući u obzir uticaje drugog reda. Analizom elementa ploče u deformisanom položaju izvedena je diferencijalna jednačina savijanja ploče, u kojoj se uvodi doprinos presječnih sila na momente savijanja i deformacije. Prikazanim metodama proračuna modelira se geometrijska nelinearnost ploča. Kroz numeričke primjere je prezentiran postupak proračuna i izvršena analiza rezultata.
 
 Ključne reči:
 geometrijska nelinearnost, teorija drugog reda, metoda konačnih razlika.