Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA








ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 163-172


DINAMIKA SUSEDNIH KONSTRUKCIJA TOKOM HORIZONTALNOG KRETANJA TLA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.014
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žigić, Miodrag; Grahovac, Nenad; Brkić, Boris
 
 Rezime:
 U ovom radu proučene su dve konstrukcije koje su međusobno povezane frikcionim elementom. Obe konstrukcije sastoje se od dva bloka i viskoelastičnog prigušivača, koji je modeliran frakcionim Zenerovim modelom. Sila trenja unutar frikcionog elementa opisana je viševrednosnim Kulonovim zakonom sile trenja. Horizontalno kretanje tla uzrokuje kretanje obe konstrukcije što može dovesti do njihovog sudara sa razarajućim efektom. Energija dovedena u sistem koji se sastoji od dve konstrukcije povezane frikcionim prigušivačem, rasipa se radom sila u viskoelastičnim štapovima i radom sile trenja. Horizontalno kretanje podloge modelirano je pojednostavljenim modelom zemljotresa koji uključuje Rikerove seizmičke talase.
 
 Ključne reči:
 susedne konstrukcije, zemljotres, suvo trenje, visoelastičnost