Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 143-152


УТИЦАЈ ДЕБЉИНЕ СТУБОВА НА ЛОКАЛНУ МОДАЛНУ ИНТЕРАКЦИЈУ ПРИ ИЗВИЈАЊУ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ТРАКА И ДУАЛИТЕТОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.012
UDK: 624.042.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д.; Марић, Петар; Живанов, Жарко; Хајдуковић, Мирослав
 
 Резиме:
 Полиедарска плочаста конструкција је дефинисане као призматична конструкција која може бити формирана савијањем равне правоугаоне плоче дуж линија паралелних дужини. Дебљина је мала у поређењу са њеним другим димензијама, а деформације нису велике у односу на дебљину. Ове конструкције су посебно корисне када је материјал композитни ламинат. Разлог зашто је најчешће лакше разматрати ове конструкције нумеричким методама је тај што се оне у практичним ситуацијама користе када је неопходно унети неправилности, као што су оштећења. Утвђено је да специјализовани коначни елемент, назван метод коначних трака (МКТ), је веома моћан алат, лакши за подешавање и да даје прецизне резултате [1]. У овом раду далитет појава извијања и вибрација је доказан за обе еластичну и вискоеластичну (или оштећену) конструкцију помоћу реолошко-динамичке аналогије (РДА). Владајући динамички РДА модул је изведен у [2]. Овај рад представља истраживање о утицају дебљине композита танкозидних стубова са широким фланшама на њихов одговор при извијању и вибрацији као и локалној модалној интеракцији при извијању. Развијен је софтвер отвореног кода за параметарско моделирање локалног извијања и слободне вибрације призматичних конструкција. Он користи паралелизам на локалном нивоу, који је оријентисан према задатку и заснован на употреби више нити/процеса, ради савладавања повећане прорачунске комплексности, узроковане више-димензионалном параметарском анализом (преко дебљине и дужине) великог броја везаних низова података.
 
 Кључне речи:
 Дуалитет, МКТ, РДА, динамичи РДА модул, композитни танкозидни стуб са широким фланшама, мултитрединг, паралелизација