Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 685-694


УЛОГА ГЕОДЕЗИЈЕ И КАТАСТРА У ПОСТУПКУ РЕСТИТУЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.067
UDK: 528:332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Секулић, Страхиња; Давидовић, Марина; Вучковић, Милорад; Трифковић, Милан
 
 Резиме:
 Својински односи на просторима бивше Југославије су се знатно мењали. Друштвено власништво се стицало на основу правних установа према којима је оно имало привилегован положај у односу на приватно власништво. Потом, бивши власници одузете имовине, тражили су поврат имовине, где се први пут појављује појам реституција, као процес враћања одузете имовине. Тема овог рада јесте улога геодезије и катастра у процесу реституције.
 
 Кључне речи:
 реституција, национализација, геодезија