Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 685-694


ULOGA GEODEZIJE I KATASTRA U POSTUPKU RESTITUCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.067
UDK: 528:332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Sekulić, Strahinja; Davidović, Marina; Vučković, Milorad; Trifković, Milan
 
 Rezime:
 Svojinski odnosi na prostorima bivše Jugoslavije su se znatno menjali. Društveno vlasništvo se sticalo na osnovu pravnih ustanova prema kojima je ono imalo privilegovan položaj u odnosu na privatno vlasništvo. Potom, bivši vlasnici oduzete imovine, tražili su povrat imovine, gde se prvi put pojavljuje pojam restitucija, kao proces vraćanja oduzete imovine. Tema ovog rada jeste uloga geodezije i katastra u procesu restitucije.
 
 Ključne reči:
 restitucija, nacionalizacija, geodezija