Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 673-683


КОНЦЕПТ ИНСПИРЕ ДИРЕКТИВЕ И ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ ПОДАТАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.066
UDK: 528:65.011.56
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мијић, Николина; Бартха, Габор; Вујичић, Тијана
 
 Резиме:
 Приступ просторним подацима и услугама представља важну основу за политику заштите животне средине за све јавне власти и због тога представља централни аспект инфраструктуре за просторне информације у Европској Унији. Пошто институције и органи Европске Уније у већини случајева морају интегрсати и процијенити просторне информације из свих држава чланица, ИНСПИРЕ препознаје потребу да се омогући приступ и кориштење просторних података и услуга просторних података у складу са договореним скупом усаглашених услова. ИНСПИРЕ директива прописује низ права и обавеза у погледу дјељења скупова просторних података и услуга између свих нивоа власти. Члан 17 (8) Директиве ИНСПИРЕ захтева израду правила за спровођење којим се регулише обезбеђивање приступа скуповима просторних података и услуга из држава чланица институцијама и органима Заједнице. Принципи за размјену скупова просторних података и услуга између државних органа унутар и држава чланица, с друге стране, садржани су директно у Директиви; дефиниција конкретних мера које треба спровести у ту сврху препуштена је одговорности сваке државе чланице и није у оквиру ових правила за спровођење. Уредба о дијељењу података и услуга ИНСПИРЕ-а усвојена је 29. марта 2010.године. Правила за имплементацију ИНСПИРЕ-а о интероперабилности скупова просторних података и услуга и докумената о смерницама за спецификацију података засновани су на моделима података УМЛ-а развијеним од стране тематских радних група ИНСПИРЕ-а. Ови модели података се управљају у заједничком УМЛ спремишту, која такође чува старије ревизије модела.
 
 Кључне речи:
 Чланице ЕУ, просторни подаци, сервис за дјељење просторних података, имплементација, модели података.