Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 337-348


Марјановић, Милица; Јокановић, Игор; Свилар, Мила
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.033
UDK: 625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : ПРИМЕНА ВАЉАНОГ БЕТОНА ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
 Резиме:
 Ваљани бетон је почео да се примењује 30-их и 40-их година прошлог века и то код изградње брана, док је прва примена у области путева забележена 70-их година прошлог века. У последњих десетак година ваљани бетон је најчешће коришћен за војне потребе, индустријске коловозе, код изградње лука, али и у комерцијалним пројектима за пешачке и бициклистичке стазе, локалне улице, зауставне траке аутопутева, паркиралишта. У раду су приказане основне карактеристике ваљаног бетона и услови примене као материјала за коловозне конструкције.
 
 Кључне речи:
 ваљани бетон, бетон, цементна стабилизација, коловозне конструкције, примена