Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 337-348


PRIMENA VALJANOG BETONA ZA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.033
UDK: 625.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Milica; Jokanović, Igor; Svilar, Mila
 
 Rezime:
 Valjani beton je počeo da se primenjuje 30-ih i 40-ih godina prošlog veka i to kod izgradnje brana, dok je prva primena u oblasti puteva zabeležena 70-ih godina prošlog veka. U poslednjih desetak godina valjani beton je najčešće korišćen za vojne potrebe, industrijske kolovoze, kod izgradnje luka, ali i u komercijalnim projektima za pešačke i biciklističke staze, lokalne ulice, zaustavne trake autoputeva, parkirališta. U radu su prikazane osnovne karakteristike valjanog betona i uslovi primene kao materijala za kolovozne konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 valjani beton, beton, cementna stabilizacija, kolovozne konstrukcije, primena