Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 255-264


ИСПИТИВАЊЕ ПОРОЗНИХ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА ЗА ИЗРАДУ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.024
UDK: 625.84:666.16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Радовић, Небојша; Кукарас, Данијел; Рашета, Андрија; Јефтенић, Горан
 
 Резиме:
 Бетонски коловоз представља круту коловозну конструкцију у односу на асфалтне коловозе. За анализу је извршено испитивање три претходнe пробе, на којима су касније извршена испитивања чврстоће при притиску и запреминске масе. Испитивање је вршено након 7 и 28 дана, при чему су узорци неговани у лабораторијским условима. Мешавине се разликују према врсти и количини цемента, агрегата, суперпластификатора, аераната и водоцементног фактора. Након извршених испитивања закључено је да све три бетонске мешавине испуњавају услов за израду бетонског коловоза, односно да је чврстоћа при притиску након 28 дана већа или једнака од 40МPa.
 
 Кључне речи:
 бетонски коловоз, чврстоћа при притиску, запреминска маса