Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 265-272


УТИЦАЈ НАНО SIO2 НА ЧВРСТОЋУ UHPC
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.025
UDK: 66.017/.018:666.972.16
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана
 
 Резиме:
 Истраживања примене нано - материјала у цементним композитима у светусу почела још почетком 21 века. При справљању UHPC коришћен је нано SiO2. Циљ истраживања је одређивање утицаја наносилике, као делимичне замене за цемент на механичка својства UHPC . Приказани су резултати упоредних испитивања бетона у свежем и очврслом стању без и са sупституцијом до 2% цемента са нано SiO2. Да би се утврдио утицај наносилике на прираст чврстоћа при притиску и чврстоћа при затезању савијањем, извршено је испитивање узорака старости од 2, 7 и 28 дана који су неговани у води.
 
 Кључне речи:
 наносилика, UHPC, чврстоћа при притиску, чврстоћа на затезање при савијању