Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 255-264


ISPITIVANJE POROZNIH BETONSKIH MEŠAVINA ZA IZRADU BETONSKOG KOLOVOZA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.024
UDK: 625.84:666.16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Starčev-Ćurčin, Anka; Radović, Nebojša; Kukaras, Danijel; Rašeta, Andrija; Jeftenić, Goran
 
 Rezime:
 ISPITIVANjE POROZNIH BETONSKIH MEŠAVINA ZA IZRADU BETONSKOG KOLOVOZA Betonski kolovoz predstavlja krutu kolovoznu konstrukciju u odnosu na asfaltne kolovoze. Za analizu je izvršeno ispitivanje tri prethodne probe, na kojima su kasnije izvršena ispitivanja čvrstoće pri pritisku i zapreminske mase. Ispitivanje je vršeno nakon 7 i 28 dana, pri čemu su uzorci negovani u laboratorijskim uslovima. Mešavine se razlikuju prema vrsti i količini cementa, agregata, superplastifikatora, aeranata i vodocementnog faktora. Nakon izvršenih ispitivanja zaključeno je da sve tri betonske mešavine ispunjavaju uslov za izradu betonskog kolovoza, odnosno da je čvrstoća pri pritisku nakon 28 dana veća ili jednaka od 40MPa.
 
 Ključne reči:
 betonski kolovoz, čvrstoća pri pritisku, zapreminska masa