Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 225-230


БЕЛЕШКА О ИСПИТИВАЊУ РАВНОТЕЖЕ МАСИВНОГ ДРАПЕРАСТОГ ЛУКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.021
UDK: 624.04.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Димитрије
 
 Резиме:
 Приликом испитивања равнотеже масивних лукова обично се разматрају конвексни облици, као што су кружни, елипсасти или преломљени. Међутим, поред њих постоје и различити конкавни или инфлексиони облици лукова. Стога је циљ овога рада примена теорије потпорне линије на основни лук конкавног облика – драпераст лук, који је образован од двају наспрамно постављених исечака кружног прстена, супротно оријентисаних у односу на полукружни лук. У складу с примењеном нормалном стереотомијом, која подразумева пресеке управне на осу лука, проблем равнотеже под сопственом тежином се аналитички обрађује, те се изводи израз за потпорну линију у затвореном облику. Штавише, на основу разматрања граничног стања равнотеже, одређује се аналитичко решење за минималну теоријску дебљину драперастог лука.
 
 Кључне речи:
 Потпорна линија, масивни лукови, драпераст лук, минимална дебљина, статичко испитивање, испитивање граничног стања равнотеже