Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 225-230


BELEŠKA O ISPITIVANJU RAVNOTEŽE MASIVNOG DRAPERASTOG LUKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.021
UDK: 624.04.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Dimitrije
 
 Rezime:
 Prilikom ispitivanja ravnoteže masivnih lukova obično se razmatraju konveksni oblici, kao što su kružni, elipsasti ili prelomljeni. Međutim, pored njih postoje i različiti konkavni ili infleksioni oblici lukova. Stoga je cilj ovoga rada primena teorije potporne linije na osnovni luk konkavnog oblika – draperast luk, koji je obrazovan od dvaju naspramno postavljenih isečaka kružnog prstena, suprotno orijentisanih u odnosu na polukružni luk. U skladu s primenjenom normalnom stereotomijom, koja podrazumeva preseke upravne na osu luka, problem ravnoteže pod sopstvenom težinom se analitički obrađuje, te se izvodi izraz za potpornu liniju u zatvorenom obliku. Štaviše, na osnovu razmatranja graničnog stanja ravnoteže, određuje se analitičko rešenje za minimalnu teorijsku debljinu draperastog luka.
 
 Ključne reči:
 Potporna linija, masivni lukovi, draperast luk, minimalna debljina, statičko ispitivanje, ispitivanje graničnog stanja ravnoteže