Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 83-90


САНАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРВЕНОГ КРОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.007
UDK: 624.011.1:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милић, Милош; Ромић, Никола; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Вацев, Тодор
 
 Резиме:
 Конструкција разматраног дрвеног крова породичне куће, израђена је правилно и од квалитетне монолитне грађе. Међутим, након годину дана од израде, греде које су прихватале оптерећење са дрвених стубова и преносиле га на зидове доживеле су знатне деформације. Због тога је извршено подизање рожњаче дизалицама, уклањање деформисаних греда и стубова и израда нове конструкције. У раду је приказана анализа напона по фазама уз помоћ МКЕ и приказ извођења.
 
 Кључне речи:
 Дрвени кров, санација, рожњача, МКЕ