Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 83-90


SANACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE DRVENOG KROVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.007
UDK: 624.011.1:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milić, Miloš; Romić, Nikola; Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Vacev, Todor
 
 Rezime:
 Konstrukcija razmatranog drvenog krova porodične kuće, izrađena je pravilno i od kvalitetne monolitne građe. Međutim, nakon godinu dana od izrade, grede koje su prihvatale opterećenje sa drvenih stubova i prenosile ga na zidove doživele su znatne deformacije. Zbog toga je izvršeno podizanje rožnjače dizalicama, uklanjanje deformisanih greda i stubova i izrada nove konstrukcije. U radu je prikazana analiza napona po fazama uz pomoć MKE i prikaz izvođenja.
 
 Ključne reči:
 Drveni krov, sanacija, rožnjača, MKE