Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 535-543


ИНТЕГРИСАНИ МЕТОД УРБАНЕ МОРФОЛОГИЈЕ И УРБАНА МОРФОЛОШКА МАТРИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.053
UDK: 711.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Lovra, Éva
 
 Резиме:
  Студија ће описати методе које се примењују за дефинисање урбаних типова у Краљевини Угарској (1867-1918) и омогућавају категоризацију њихових урбаних ткива. Методе је развио аутор јер није било одговарајућих начина за морфолошка истраживања градова из тог доба. Типови урбаних ткива се могу одредити методом интегрисане урбане морфологије; урбана морфолошка матрица је повезана са интегрираном методом и дефинише виши степен типологије, урбанистичку типологију.
 
 Кључне речи:
 урбано ткиво, типологија, методологија