Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 545-554


СУОЧАВАЊЕ СА СТАГНАЦИЈОМ – ПЕРСПЕКТИВЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.054
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чампраг, Небојша
 
 Резиме:
 Истраживачка делатност и пракса урбанистичког планирања је у последње време значајно допринела разумевању феноменa урбане стагнације. У фокусу овог рада је проблем значајног пада броја становника у градовима Републике Србије, који још увек није у потпуности прхваћен нити адекватно адресиран. Узимајући у обзир најзначајније примере стратешког приступа решавању проблема урбане стагнације (Лајпциг у Немачкој и Детроит у САД-у), главни циљ је скренути пажњу на овај горући проблем, као и указати на могуће перспективе урбаног развоја стагнирајућих градова у Србији.
 
 Кључне речи:
 урбана стагнација; стратешки приступ; Србија; међународна перспектива