Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 429-436


ОСНОВНИ МОДЕЛ БИЛАНСА ВОДЕ ЗА СИСТЕМ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ЛУДАШ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.042
UDK: 556.552:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 Овај рад представља основни модел биланса воде за систем језера Палић Лудаш. Домен модела обухвата језеро Палић, Лудаш, Омладинско језеро, канал Палић-Лудаш и све релевантне хидротехничке објекте на систему. Сви релевантни елементи водног биланса су узети у обзир, као што је вода која се испушта у Палић са Постројења за пречишћавање отпадни вода Суботица, падавине, испаравање и интеракција подземне воде са језерима. Спроведена је симулација која обухвата временски период током 2017. године. Добијени резултати су анализирани у циљу процене утицаја појединих елемената водног биланса, као и процене неких алтернативних сценарија.
 
 Кључне речи:
 нумерички модел, водни биланс, систем језера Палић Лудаш