Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 43-53


ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ПЛОЧА ПРЕМА ACI/TMS 216.1 И EC2 – МОГУЋНОСТ ПОРЕЂЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.003
UDK: 614.84:624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Армиранобетонске плоче су најосјетљивији армиранобетонски елементи у случају пожара. Стога је ово истраживање усмјерено на одређивање отпорности на пожар армиранобетонских плоча према ЕН 1992-1-2:2004, Еврокод 2, Пројектовање бетонских конструкција, Део 1-2: Пројектовање конструкција на дејство пожара (Поједностављени метод за греде и плоче) и АЦИ ТМС 216.1 – Код за одређивање отпорности на пожар бетонских и зиданих склопова. Пожарно дејство на армиранобетонске плоче се моделује преко Стандардног пожара ИСО 834-1 за ЕН 1992-1-2: 2004 и АСТМ Е 119 за АЦИ/ТМС 216.1. У овом истраживању разматра се отпорност на пожар слободно ослоњених армиранобетонских плоча различитих распона, различитих дебљина, те са варијацијом дебљине заштитног слоја бетона до арматуре.
 
 Кључне речи:
 Армиранобетонске плоче, Отпорност на пожар, Заштитни слој бетона