Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 755-764


АНАЛИЗА АПСОЛУТНИХ ПОМЕРАЊА ВЕЛИКИХ БРАНА ПРИМЕНОМ РЕГРЕСИОНЕ МЕТОДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.074
UDK: 528.02:528.481
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Несторовић, Жарко; Трифковић, Милан; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 Одређивање апсолутних померања великих брана је од критичног значаја за утврђивање њиховог стања и понашања. Под апсолутним померањима великих брана подразумева се промена њиховог положаја у простору и времену као и промена геометријских односа њених делова. Апсолутна померања великих брана одређују се геодетским методама а закључци о померању доносе се на основу промене положаја репера и тачака којима је брана апроксимирана, односно закључци о положају и понашању великих брана у простору и времену доносе се на основу положаја дискретног скупа тачака у одређеном временском периоду. На основу дужег периода геодетског осматрања велике бране могуће је утврдити одређене обрасце у њеном понашању у простору и времену. Овај рад има за циљ да истражи могућности за анализу понашања великих брана применом регресионе аналитичке методе.
 
 Кључне речи:
 Статистичка анализа, деформациона анализа, геодетска мерења