Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 755-764


ANALIZA APSOLUTNIH POMERANJA VELIKIH BRANA PRIMENOM REGRESIONE METODE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.074
UDK: 528.02:528.481
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nestorović, Žarko; Trifković, Milan; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 Određivanje apsolutnih pomeranja velikih brana je od kritičnog značaja za utvrđivanje njihovog stanja i ponašanja. Pod apsolutnim pomeranjima velikih brana podrazumeva se promena njihovog položaja u prostoru i vremenu kao i promena geometrijskih odnosa njenih delova. Apsolutna pomeranja velikih brana određuju se geodetskim metodama a zaključci o pomeranju donose se na osnovu promene položaja repera i tačaka kojima je brana aproksimirana, odnosno zaključci o položaju i ponašanju velikih brana u prostoru i vremenu donose se na osnovu položaja diskretnog skupa tačaka u određenom vremenskom periodu. Na osnovu dužeg perioda geodetskog osmatranja velike brane moguće je utvrditi određene obrasce u njenom ponašanju u prostoru i vremenu. Ovaj rad ima za cilj da istraži mogućnosti za analizu ponašanja velikih brana primenom regresione analitičke metode.
 
 Ključne reči:
 Statistička analiza, deformaciona analiza, geodetska merenja