Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 359-369


ОДРЕЂИВАЊЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ПАРАМЕТАРА НА ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ УГЉЕВИК 1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.035
UDK: 550.82:502.175
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић Неђо; Ђурић, Дијана; Стевовић, Светлана
 
 Резиме:
 Термоелектрана Угљевик 1, грађена је осамдесетих година XX вијека и данас ради са пуним капацитетом. У међувремену је технолошки осавремењена, али није у складу са данашњим важећим еколошким стандардима. Током рада ослобађа вишак честица сумпора, које негативно утичу на околину, било здравље становништва или квалитет пољопривредних производа. У циљу осавремењавања рада термоелектране и њено довођење у стање које задовољава еколошке стандарде, предвиђена је изградња Постројења за одсумпоравања димних гасова. У оквиру Постројења се налази већи број објеката који ће зависно од њиховог значаја бити плитко или дубоко темељени. Проведена су детаљна геолошка истраживања и лабораторијска испитицања у циљу оцјене карактеристика литолошких чланова у вертикалном профилу терена. Издвојене су геолошке средина, а избор параметара за сваку средину урађен је корелацијом података теренског истраживања и лабораторијских испитивања.
 
 Кључне речи:
 објекти, терен, геотрехнички параметри