”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Запослени

Упознајте наш тим

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Број систематизованих радних места
60
Осми ниво
32
седми ниво
15
Шести ниво
3
Пети ниво
0
Четврти ниво
4
Трећи ниво
3
Други ниво
0
Први ниво
33
Број запослених на неодређено време
58
Осми ниво
31
седми ниво
14
Шести ниво
3
Пети ниво
0
Четврти ниво
4
Трећи ниво
3
Други ниво
0
Први ниво
33
Број лица ангажованих на основу уговора о делу
1
Осми ниво
0
седми ниво
1
Шести ниво
0
Пети ниво
0
Четврти ниво
0
Трећи ниво
0
Други ниво
0
Први ниво
0
Број лица ангажованих по другим основама
1
Осми ниво
1
седми ниво
0
Шести ниво
0
Пети ниво
0
Четврти ниво
0
Трећи ниво
0
Други ниво
0
Први ниво
0
Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години
1
Осми ниво
1
седми ниво
0
Шести ниво
0
Пети ниво
0
Четврти ниво
0
Трећи ниво
0
Други ниво
0
Први ниво
0

*Датум ажурирања 11.03.2021.

Списак чланова савета факултета за мандатни период од 2023. до 2027 године.

Из реда наставника и сарадника
Проф. др Кубурић Мирослав
Проф. др Кример-Габоровић Сања
Проф. др Огризовић Вукан
Проф. др Хорват Золтан
Др Бурсаћ Смиља
Др Варју Ђерђ
Др Дулић Оливера
Др Чех Арпад
Др Свилар Мила
Из реда заједничке службе
Кнежевић Зорица
Марковић Предраг
Стипић Дијана
Из реда студената
Каран Мирослав
Мићић Кристијан
Тевановић Драгослав
Чланови које је именовала Аутономна Покрајина Војводине
Ђокић Мирослав
Иванишевић Роса
Керн Имре
Поповић Александар
Сударевић Зоран
Товаришић Драган

*Датум ажурирања 24.10.2023.

Списак чланова наставно научног већа

Из реда наставника и сарадника:

Звање: Редовни професор
Проф. др Кубурић Мирослав
Проф. др Милашиновић Драган
Проф. др Пеић Хајналка
Проф. др Трифковић Милан
Звање: Ванредни професор
Проф. др Алаџић Викторија
Проф. др Војнић Пурчар Мартина
Проф. др Голеш Даница
Проф. др Гучевић Јелена
Проф. др Делчев Синиша
Проф. др Јокановић Игор
Проф. др Кекановић Милан
Др Козарић Љиљана
Проф. др Кример-Габоровић Сања
Проф. др Ландовић Александар
Проф. др Миличић Илија
Проф. др Огризовић Вукан
Проф. др Хорват Золтан
Проф. др Хорват Мирјана
Звање: Доцент
Др Бурсаћ Смиља
Др Варју Ђерђ
Др Габрић Огњен
Др Грбић Милена
Др Јовановић Душан
Др Таталовић Јелена
Др Штиклица Моника
Др Рожњик Андреа
Др Дулић Оливера
Др Свилар Мила
Др Чех Арпад

Из реда студената:

Бошковић Миљан
Каран Мирослав
Мићић Кристијан

*Датум ажурирања 24.10.2023.

Scroll to Top