”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Милица Павић

Милица Павић

Образовање

Година
2019
2020
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Мастер инжењер грађевинарства
Институција
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
2019
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
2020
Мастер инжењер грађевинарства
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица

Рад у настави

Период
2019-2023
2023-
Звање
Студент демонстратор
Асистент
Институција
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
2019-2023
Студент демонстратор
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица
2023-
Асистент
Универзитет у Новом саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Планирање, пројектовање, изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре
  • Заштита животне средине у области саобраћајне инфраструктуре
  • Утицај климатских промена на саобраћајну инфраструктуру, адаптација и ублажавање

Scroll to Top