Упис

Како до индекса

ГФС је факултет заснован на уверењу да су настава и истраживачки рад међусобно зависни и да модерно образовање мора да садржи и једно и друго. Иако смо мали факултет, инсистирамо на квалитету у настави и истраживању, са 496 студената које подучавају професори цењени у академском свету ван граница наше земље.

Циљ нам је да доведемо најбоље ученике на ГФС и да од њих створимо врхунске стручњаке. Да бисмо то урадили, посвећени смо томе да њихово образовање учинимо приступачним. Од наших ученика очекујемо најбоље, а они исто то могу да очекују и од нас.

Пријаве за основне студије прихватамо крајем јуна, а за други уписни рок у септембру. Мастер и докторске студије пријављују се у октобру.

Упис основних академских студија у шкoлској 2024/2025. години

Грађевински факултет Суботица у шкoлској 2024/2025.години могу уписати укупно 134 студента, и то:

  • 110 студената чије се образовање финансира из буџета и
  • 24 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм
Грађевинарство
Геодезија
Укупно
Буџет
90
20
110
Самофинансирање
14
10
24
Укупно
104
30
134
Школарина за држављане Србије (дин.)
72.000,00
72.000,00
72.000,00
Школарина за странце (eur)
1.500 €
1.500 €
1.500 €
Студијски програм – ГРАЂЕВИНАРСТВО
Буџет: 90
Самофинансирање: 14
Укупно: 104
Школарина за држављане Србије (дин.):
72.000,00
Школарина за странце (eur):
1.500 €
Студијски програм – ГЕОДЕЗИЈА
Буџет: 20
Самофинансирање: 10
Укупно: 30
Школарина за држављане Србије (дин.):
72.000,00
Школарина за странце (eur):
1.500 €
Укупно
Буџет: 110
Самофинансирање: 24
Укупно: 134
Школарина за држављане Србије (дин.):
72.000,00
Школарина за странце (eur):
1.500 €

Услови конкурисања

На  основне  академске  студије  се  могу  уписати  кандидати  са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из математике који се може полагати на српском и мађарском језику. Предвиђено је одржавање припремног курса за пријемни испит из математике (термини ће бити објављени накнадно на сајту ГФС, а обухватају период пријаве на конкурс).

Припремна настава је бесплатна за све матуранте.

Конкурсни рокови 

Термини конкурсних рокова накнадно ће бити дефинисани текстом конкурса и објављени на веб-сајту факултета.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

  • Пријавни лист (добија се на факултету)
  • Диплома о завршном-матурском испиту (фотокопија/оригинал)
  • Сведочанства за сва четири разреда средње школе (фотокопије/оригинали)
  • Лична карта која се подноси на увид и фотокопија личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту).
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита у износу од  2.200,00 динара

Фотокопије не морају бити оверене, ако се поднесу оригинална документа на увид.

Задаци за пријемни испит

Да бисте успешно припремили и положили пријемни испит помоћи ће вам:
Задаци за пријемни испит из математике – српски
Задаци за пријемни испит из математике – мађарски
Решења пријемних испита из Математике

Да бисте успешно припремили и положили пријемни испит помоћи ће вам:
Припремни курс за пријемни испит из математике
Решења пријемних испита из Математике

Scroll to Top