Основне студије

Шта је прави избор за мене?

Са 2 студијска програма, 5 модула и 143 предмета, имац́ете много прилика да откријете како се грађевинарство, геодезија и друге инжењерске науке допуњују. Постоји толико много могуц́ности да је тешко ограничити се на једну.

На ГФС научите како да саградите зграду, пројектујете аутопут или дизајнирате мост, који ће служити људима, у не само годинама, већ вековима који следе. Стекните знање како да решавате комплексне пројекте као најзанимљивију игру. Оставите иза себе професионално наслеђе које ће користити генерације још дуго после вас.

Све ово без досаде, јер је цео процес учења авантура која вам доноси одговоре и поставља нова питања. Знање вам преноси академско особље укључено у развој и изградњу земље и региона. Њихова компетентност и професионализам гарантују да ћете стећи сва неопходна знања и развити битне вештине.

Од вас се тражи посвећеност и велики труд. На крају, то се исплати. Наши студенти грађевине и геодезије на гласу су као одлични стручњаци, што их ставља у фокус квалитетних послодаваца. Ако себе видите као најтраженије професионалце чије ће дело трајати, одаберите један од студијских програма и започните да сами градите свој живот!

Грађевинарство

Основне академске студије за стицање звања дипломирани инжењер грађевинарства трају 4 године и носе 240 ЕСПБ. Прва 3 семестра основих студија на грађевинском одсеку су заједничка за све смерове. Након завршеног 3. семестра студенти бирају један од 4 студијска модула, где имају прилику да стекну шира знања и компетенције из области повезаних са њиховом специјализацијом:
● Конструкције
● Хидротехника и водно инжењерство околине
● Саобраћајнице
● Архитектонско инжењерство

Модул Конструкције омогућава студентима да стекну суштинска знања и компетенције у областима пројектовања и развоја индустријских конструкција, бетонских и металних конструкција и основама архитектонског пројектовања.

Погледајте књигу предмета

Модул Хидротехника и водно инжењерство околине студентима пружа знања и компетенције у областима хидротехнологије, пројектовања и развоја једноставних објеката и инжењерских конструкција као што су ископи, насипи грађевинске и транспортне инфраструктуре, подземне конструкције, као и хидротехничких објеката.

Погледајте књигу предмета

Модул Саобраћајнице усмерен је ка развијању знања и компетенција студената из области грађења, развоја и одржавања путева, аеродрома, мостова, железнице и градских инфраструктурних објеката.

Погледајте књигу предмета

Модул Архитектонско инжењерство обједињује инжењерско знање и уметнички таленат студената. Надограђује њихово знање приликом планирања, пројектовања и обликовања објеката различитих намена, као и њиховог ентеријера и околине.

Погледајте књигу предмета

Геодезија

Основне академске студије за стицање звања дипломирани инжењер геодезије трају 4 године и носе 240 ЕСПБ. Студијски програм Геодезија пружа студентима знања из области пројектовања и извођења геодетских радова, као што су: развијање геодетских мрежа, пројектовање и управљање географским информационим системима, извођење премера, послови везани за катастар и управљање простором, пројектовање и извођење послова у области инжењерске геодезије. Завршетком основних академских студија стиче се услов за добијање одговарајућег овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.

Основни циљ овог студијског програма је стварање инжењера који ће имати солидно опште академско образовање (пројектовање, страни језици, везе геодезије и сродних инжењерских дисциплина и сл.), чврсту подлогу из теоријско-методолошких области (математике, физике, геоинформатике, теоријске геодезије), као и поуздана знања из научно стручних и стручно-апликативних области геодезије.

Погледајте књигу предмета

Scroll to Top