Јавне набавке

План јавних набавки

20.02.2024. – План набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
(Преузмите документ)

20.02.2024. – План јавних набавки
(Преузмите документ)

07.11.2022. – Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама новембар 2023.
(Преузмите документ)

13.09.2022. – Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара „Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера“.
(Преузмите документ)

09.09.2022. – Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку: „Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера“
(Преузмите документ)

03.05.2023. – Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
(Преузмите документ)

03.05.2023. – Измена плана набавки
(Преузмите документ)

20.02.2023. – План набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
(Преузмите документ)

20.02.2023. – План јавних набавки
(Преузмите документ)

29.11.2022. – Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама новембар 2022.
(Преузмите документ)

13.09.2022. – Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара „Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера“.
(Преузмите документ)

09.09.2022. – Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку: „Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера“
(Преузмите документ)

06.07.2022. – Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
(Преузмите документ)

24.02.2022. – План набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
(Преузмите документ)

2022. – План јавних набавки
(Преузмите документ)

11.06.2021. – Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара – „Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)“.
(Преузмите документ)

14.05.2021. – Одлука о додели уговора за јавну набавку „Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)“.
(Преузмите документ)

29.04.2021. – Набавке које су изузете од примене Закона о ЈН-набавка добара
Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)

02.09.2020. – Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке радова.
(Преузмите документ)

25.08.2020. – Одлука о додели уговора за јавну набавку „Извођење радова текућих поправки и одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“ .
(Преузмите документ)

23.07.2020. – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Набавка радова – извођење радова текућих поправки одржавања зграда Грађевинског факултета Суботица

21.07.2020. – Одлука о додели уговора за јавну набавку „Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

30.06.2020. – Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

30.06.2020. – Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

30.08.2019. – Одлука о додели уговора за јавну набавку 2/2019.
(Преузмите документ)

26.08.2019. – Питања и одговори: „Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

23.08.2019. – Продужење рока за подношење понуда/пријава: „Набавка електричне енергије“.

  • Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда/Пријава: „Набавка електричне енергије“. (Преузмите документ)
  • Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка електричне енергије“. (Преузмите документ)
  • Питања и одговори: „Набавка електричне енергије“.
    (Преузмите документ)

08.08.2019. – Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

08.08.2019. – Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка електричне енергије“.
(Преузмите документ)

15.03.2019. – Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 22, 23. и 24. априла 2019. године, радна вечера одбора 22. априла 2019. године и свечана вечера учесника конференције 24. априла 2019. године“.
(Преузмите документ)

15.03.2019. – Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 22, 23. и 24. априла 2019. године, радна вечера одбора 22. априла 2019. године и свечана вечера учесника конференције 24. априла 2019. године“.
(Преузмите документ)

02.10.2021. – џџџ
(Преузмите документ)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 3/2018.
06.12.Захтев за образожење понуђене цене за јавну набавку 3/2018.
27.11.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунарске опреме    (.docx)
19.09.Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка сервера
03.09.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка сервера
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка сервера    (.docx)
06.07.Конкурсна документација:
Набавка опреме за уређај HACH у оквиру Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. (.docx)
30.05.Конкурсна документација:
Набавка опреме за уређај HACH у оквиру Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.
07.03.Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 19. и 20. априла 2018. године, радна вечера одбора 19. априла 2018. године и свечана вечера учесника конференције 20. априла 2018. године“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 19. и 20. априла 2018. године, радна вечера одбора 19. априла 2018. године и свечана вечера учесника конференције 20. априла 2018. године“.

2016. година

02.10.2021. – џџџ
(Преузмите документ)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Извођење радова текућих поправкии одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Извођење радова текућих поправкии одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“.

Прилози

Одлука о додели уговора
18.11.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Храна у хотелима и ресторанима

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Храна у хотелима и ресторанима

Одлука у поступку јавне набавке мале вредности:
Храна у хотелима и ресторанима
06.10.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица
07.09.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Факултета

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Факултета
10.05.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге, по партијама, за потребе Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге, по партијама, за потребе Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
14.03.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица
12.03.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Смештај чланова научног одбора међународне конференције 21. и 22. априла 2016. године, радна вечера одбора 21. априла 2016. године и свечана вечера учесника конференције 22. априла 2016. године.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Смештај чланова научног одбора међународне конференције 21. и 22. априла 2016. године, радна вечера одбора 21. априла 2016. године и свечана вечера учесника конференције 22. априла 2016. године.

2015. година

02.10.2021. – џџџ
(Преузмите документ)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунара

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунара
31.03.
2015.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана – смештај чланова научног одбора међународне конференције 23. и 24. априла 2015. године и радна вечера одбора 23. априла 2015. године.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана – смештај чланова научног одбора међународне конференције 23. и 24. априла 2015. године и радна вечера одбора 23. априла 2015. године.
30.03.
2015.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана.
18.03.
2015.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Факултета.

2014. година

02.10.2021. – џџџ
(Преузмите документ)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуга израде и постављања билборда.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуга израде и постављања билборда.

Prilog br. 1.     Prilog br. 2.
21.05.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунара и рачунарске опреме

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунара и рачунарске опреме
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана за потребе одржавања Научног скупа на Гађевинском факултету Суботица.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана за потребе одржавања Научног скупа на Гађевинском факултету Суботица.
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге хотела и ресторана, смештај и исхрана Научног одбора за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге хотела и ресторана, смештај и исхрана Научног одбора за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања Научног скупа.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.

Питања и одговори у поступку јавне набавке мале вредности:
Питања и одговори.
Scroll to Top