Мастер студије

Куда даље?

Мастер студије вам помажу да стекнете специјализовано знање, које вам може помоћи да напредујете у каријери. Данашње тржиште рада је изузетно конкурентно. Између кандидата са сличним искуством компаније су склоније да изаберу кандидате оне са вишим степеном образовања него оне са нижим. Мастер диплома показује напредно знање у одређеној области, али такође сведочи послодавцима да поседујете неопходну посвећеност и пословну етику.

Мастер студије вам могу помоћи у личном развоју, поред унапређења професионалног знања и вештина. Студенти често морају да самостално заврше свој рад, без надзора професора, што развија вештине самопоуздања, независности, постављања приоритета и поштовања рокова.

Грађевинарство

Други степен студија – мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењера грађевинарства (60 ЕСПБ) изводи се на мастер студијама, које трају једну годину. Студенти који заврше мастер студије имају укупно 300 ЕСПБ бодова.

Студенти се сходно својим афинитетима, опредељују за један од модула:

  • Модул Архитектонско инжењерство – пројектовање
  • Модул Бетонске конструкције
  • Модул Металне конструкције
  • Модул Саобраћајнице
  • Модул Хидротехника и водно инжењерство околине

Модул Архитектонско инжењерство – пројектовање усавршава знатижељне студенте на пољу пројектовања објеката, њихове унутрашње организације простора и уређења спољашњег простора, као и одрживост урбаног простора.

Погледајте књигу предмета

Модул Бетонске конструкције детаљно проучава бетон и његову примену, његове могућности и својства код разних објеката (објекти као што су мостови, зидови, темељ и слично).

Погледајте књигу предмета

Модул Металне конструкције посебан акценат ставља на проширење знања студената код металних конструкција објеката као и разне прорачуне везане за ову врсту материјала.

Погледајте књигу предмета

Модул Саобраћајнице унапређује вештине студената код саобраћајница (путеви, тунели мостови и др. саобраћајни објекти), њихово управљање, одржавање, заштиту и санацију штета.

Погледајте књигу предмета

Модул Хидротехника и водно инжењерство околине проширује знање студената код пројектовања и изградње објеката хидротехничке структуре, примену геоинформационих сиситема у овој области, мерења и проучавања разних утицаја воде.

Погледајте књигу предмета

Геодезија

Други степен студија – мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењера геодезије (60 ЕСПБ) изводи се на мастер студијама, које трају једну годину. Студенти који заврше мастер студије имају укупно 300 ЕСПБ бодова.

Погледајте књигу предмета

Scroll to Top