Акредитација факултета

Дозвола за рад 2020. године

21.09.2020. – Дозвола за рад
(Преузмите документ)

Одлуке и уверења:

22.08.2022. – Одлука – Акредитација научноистраживачке делатности
(Преузмите документ)

22.09.2020. – Одлука о акредитацији високошколске установе
(Преузмите документ)

21.09.2020. – Уверење о акредитацији високошколске установе
(Преузмите документ)

14.09.2020. – Одлука о акредитацији студијског програма основних академских студија Грађевинарство
(Преузмите документ)

14.09.2020. – Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија Грађевинарство
(Преузмите документ)

14.09.2020. – Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија Геодезија
(Преузмите документ)

14.09.2020. – Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских студија Грађевинарство
(Преузмите документ)

08.09.2020. – Уверење о акредитацији студијског програма ОАС Грађевинарство
(Преузмите документ)

08.09.2020. – Уверење о акредитацији студијског програма МАС Геодезија
(Преузмите документ)

08.09.2020. – Уверење о акредитацији студијског програма МАС Грађевинарство
(Преузмите документ)

08.09.2020. – Уверење о акредитацији студијског програма ДАС Грађевинарство
(Преузмите документ)

20.08.2018. – Одлука о акредитацији високошколске установе
(Преузмите документ)

Комплетна документација:

Scroll to Top