Јавни увид

Докторске дисертације стављене на увид јавности

02.10.2021. – Извештај о избору у звања Асистента научна област Геодетско инжењерство кандидата Славице Илијевић.
(Преузмите документ)

02.10.2021. – Извештај о избору у звања Асистента научна област Геодетско инжењерство кандидата Богдана Бојовића.
(Преузмите документ)

02.10.2020. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за научну област Инжењерска механика ванредни професор.
(Преузмите документ)

10.04.2019. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за научну област Архитектура и урбанизам ванредни професор.
(Преузмите документ)

12.02.2019. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за ужу научну област математика за радно место доцент.
(Преузмите документ)

23.01. – Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета – Асистент за научну област Геодезија.
(Преузмите документ)

16.10.2018. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за ужу научну област архитектура и урбанизам за радно место доцент.
(Преузмите документ)

01.10.2018. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Инжењерска механика.
(Преузмите документ)

17.09.2018. – Одлука о спровођењу конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Грађевински материјали.
(Преузмите документ)

18.07. – Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета – Асистент за научну област Грађевинарство.
(Преузмите документ)

2017. година

07.11. – Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета – Асистент са докторатом за ужу научну област Инжењерска механика.
(Преузмите документ)

07.11. – Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета – Асистент ca докторатом, за ужу научну област – Архитектонско инжењерство и урбанизам.
(Преузмите документ)

21.04. – Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета – Асистент за уже научне области Грађевинске конструкције, Саобраћајнице, Геотехника, Урбанизам, Геологија и Геодезија, на модулима Грађевинске конструкције, Саобраћајнице, Архитектонско инжењерство и урбанизам.
(Преузмите документ)

Scroll to Top