Финансијски план

Финансијски план

Посебан део финансијског плана за 2024. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2024. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину
(Преузмите документ)

Изменa посебног дела финансијског плана за 2023. годину (новембар)
(Преузмите документ)

Изменa финансијског плана за 2023. годину (новембар)
(Преузмите документ)

Изменa посебног дела финансијског плана за 2023. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијског плана за 2023. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана за 2023. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2023. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2022. годину
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана за 2022. годину.
(Преузмите документ)

Изменa финансијског плана за 2022. годину
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана за 2022. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијског плана за 2022. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана за 2022. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2022. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2021. годину
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана за 2021. годину, децембар.
(Преузмите документ)

Изменa финансијсkог плана за 2021. годину, децембар.
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана за 2021. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијсkог плана за 2021. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана за 2021. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијсkог плана Грађевинског факултета у Суботици за 2021. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2021. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана за 2021. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2020. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијсkог плана Грађевинског факултета у Суботици за 2020. годину
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана Грађевинског факултета у Суботици за 2020. годину
(Преузмите документ)

Изменa финансијсkог плана Грађевинског факултета у Суботици за 2020. годину
(Преузмите документ)

Посебан део измене финансијског плана Грађевинског факултета у Суботици за 2020. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2020. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана Грађевинског факултета у Суботици за 2020. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2019. годину
(Преузмите документ)

Друга измена финанцијског план за 2019. годину
(Преузмите документ)

Посебан део финансијског плана за 2019. годину – друга изменa
(Преузмите документ)

Измена финанцијског плана за 2019. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план за 2019. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај за 2018. годину
(Преузмите документ)

Друга измена финанцијског плана за 2018. годину
(Преузмите документ)

Измена финанцијског плана за 2018. годину
(Преузмите документ)

Финансијски план Грађевинског факултета у Суботици за 2018. годину
(Преузмите документ)

Измена финанцијског плана за 2017. годину
(Преузмите документ)

Извештај о пословању за 2017. годину.
(Преузмите документ)

Финансијски план Грађевинског факултета у Суботици за 2017. годину
(Преузмите документ)

Годишњи финансијски извештај Грађевинског факултета у Суботици за 2016. годину
(Преузмите документ)

Стратегија управљања ризицима Грађевинског факултета у Суботици за период 2021-2023
(Преузмите документ)

Стратегија увођења, примене и развоја финансијског управљања и контроле Грађевинског факултета у Суботици за период 2021-2023
(Преузмите документ)

Scroll to Top