”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Александар Прокић

Професор емеритус др. Александар Прокић

Образовање

Година
1974
1984
1990
Звање
Дипломирани градјевински инжењер – конструктивни смер
Магистар техничких наука
Доктор техничких наука
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1974
Дипломирани градјевински инжењер – конструктивни смер
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1984
Магистар техничких наука
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
1990
Доктор техничких наука
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Рад у настави

Период
1993-1998
1998-2003
2003-2021
Звање
Доцент
Ванредни професор
Редовни професор
Институција
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1993-1998
Доцент
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
1998-2003
Ванредни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица
2003-2021
Редовни професор
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Нелинеарна теорија еластичности
  • Теорија танкозидних носача
  • Одабрана поглавља динамике конструкција и сеизмичког инжењерства

Scroll to Top