”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Душан Јовановић

Доцент др Душан Јовановић

Образовање

Година
2011
2012
2019
Звање
Дипломирани инжењер грађевинарства
Мастер инжењер грађевинарства
Доктор наука – грађевинарство
Институција
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Универзитет Монаш, Департман за грађевинарство
2011
Дипломирани инжењер грађевинарства
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2012
Мастер инжењер грађевинарства
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
2019
Доктор наука – грађевинарство
Универзитет Монаш, Департман за грађевинарство

Рад у настави

Период
2021
Звање
Доцент
Институција
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
2021
Доцент
Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Научно-истраживачки рад

  • Поља научног истраживања
  • Хидротехника
Scroll to Top